p4l tekst
   
p4l 1 Achtergrond
De natuur zorgt voor het behoud van de aarde. Het is de natuur die al het leven mogelijk maakt. De mens is slechts een gast op deze aarde en niet de gastheer zoals hij zich vaak gedraagt. Om de relatie met de aarde meer in balans te brengen, wordt het steeds noodzakelijker dat we zuiniger omgaan met onze omgeving en grondstoffen. De westerse consumptiemaatschappij produceert bijvoorbeeld elk jaar meer dan 50 miljoen ton elektronisch afval. Dat kan niet doorgaan.
     
  p4l 2b Oneindige levensduur
Keen ontwerpt en produceert energiezuinige verlichtingsarmaturen met een oneindige levensduur. Het kan echt! Modulaire verlichtingsarmaturen die zijn opgebouwd uit uitneembare componenten. Deze componenten zijn eenvoudig uitwisselbaar of te vervangen door componenten voorzien van de laatste, lichttechnische ontwikkelingen.
     
  p4l 3b De kwaliteit van de armaturen en de wijze waarop de componenten zijn ondergebracht in de armaturen, vormen een garantie voor langdurig gebruik. De tijdloze vormgeving van de armaturen zorgt bovendien voor een hoge, esthetische beleving. Alles word in Nederland geproduceerd.
     
  Pay for Light!
Wat betekent het concept Pay for Light? Men koopt het licht, en sluit een gebruiksovereenkomst (voor bepaalde tijd) af voor de armaturen die dat mogelijk moeten maken. De gebruiker betaalt uitsluitend voor het gebruik, inclusief de service. Het is een duurzame oplossing, zonder risico’s en met heldere maandelijkse kosten.

   
Dia behuizing3 Circulair gebruik
Aan het eind van een overeenkomst kan Keen Licht Design de armaturen van de nieuwste technieken voorzien en met de gebruiker een nieuwe overeenkomst aangaan. Dat betekent dat na afloop van een overeenkomst, door het hergebruik van materialen, een goedkopere vervolgovereenkomst kan worden afgesloten.
De ontwikkeling van de ledchip gaat snel en de verwachting is dat de lichtstroom in de komende jaren nog sterk zal toenemen. Dit levert ook nog eens een geschat energievoordeel op van circa 30% tot wel 50%.
   
  p4l 4 Redenen genoeg om te kiezen voor Pay for Light!
- Duurzaam gebruik van grondstoffen;
- Kwaliteitsverlichting met zeer lage energiekosten;
- Facilitaire besparing: geen onderhoudskosten;
- Duidelijke gebruikskosten, geen risico’s;
- Investering over langere periode uitgestreken;
- Door hergebruik op termijn nog lagere kosten;
- Altijd voorzien van de allerlaatste lichttechnieken;
- Materialen zijn inleverbaar tegen een restwaarde.
     
 
Diverse typen overeenkomst


Koop overeenkomst
- Overeenkomst die de gebruiker eigenaar maakt van de materialen.
- Optioneel: een onderhoudscontract voor bepaalde tijd.
- Bij afloop van de overeenkomst kan de eigenaar de armaturen naar de
  nieuwste technieken laten renoveren en een nieuwe overeenkomst aangaan.

Material Use
- De gebruiker is geen eigenaar van de materialen, maar verwerft het
  gebruiksrecht (voor een overeengekomen periode), inclusief een service-
  overeenkomst.
- De gebruiker kan na afloop van de overeenkomst componenten laten uitwisselen
  tegen de dan geldende, moderne technieken. Daarna sluit men weer een nieuwe
  overeenkomst.
- Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst met nieuwe materialen, bepaalt
  Keen Licht Design de restwaarde van de materialen uit de voorgaande
  overeenkomst. Deze restwaarde wordt vervolgens verrekend in de nieuwe
  gebruiksovereenkomst.
 
Material pasport
- Alle materialen worden, per ruimte, opgenomen in een Material Pasport.
- Alleen materialen voorzien van een CLT label (Cool Light Technology) kunnen in
  een overeenkomst en in het Material Pasport worden opgenomen.
p4l 5